Overbygning

Vælg mellem: Idrætsklassen, Humanisme, Formidling og IKI, Science og Proceslinje - Innovation og entreprenørskab.

Profillinjer i udskolingen

Alle linjerne er ligeværdige, og der er ikke tale om en faglig niveaudeling. Eleverne vælger alene ud fra interesse og ønske om forskelige tilgange til deres faglige udvikling. De får nye muligheder uden at blive begrænset i deres valg af ungdomsuddannelse efter 9. klasse. Uanset den valgte profillinje skal fagmålene opfyldes, alle linjerne rummer de samme fag, med undtagelse af valgfag og ydermere skal alle elever til Folkeskolens 9. klasses prøver som afslutning på deres skoleforløb.

 

Der ligger et stort ønske om at øge elevernes motivation og engagement i en vigtig fase af deres skoleliv, til grund for denne udvikling.

Vi ønsker, at skabe de bedste rammer for børnenes faglige og social trivsel. Børnene vil opleve større fag- lige udfordringer. Det kræver energi, lyst og vilje hos den enkelte, for at få optimalt ud-bytte af de mange timer de er i skole. Ydemere sættes der turbo på den enkeltes personlige ud-vikling, hvor der er fokus på relationer – gamle bånd brydes og der dannes nye bekendtskaber på tværs af klasser.

 

Ofte fylder de sociale relationer mere end de faglige udfordringer i udskolingen. Med udviklingen ønsker vi at påvirke denne balance, så vi sammen skaber en skole, hvor de faglige – og sociale ambitioner går hånd i hånd. I skoletiden vil eleverne herved i højere grad finde sammen i sociale relationer ud fra de faglige udfordringer, som de møder i skolen.

 

Vision for profillinjer på Brøndbyvester Skole

 

Med etablering af profillinjer på Brøndbyvester Skole ønsker vi en ny og stærkere profil for skolens overbygning, hvor vi ønsker at fastholde eleverne i hele udskolingsforløbet og at alle eleverne føler sig lige særlige, ved at få mulighed for at søge efter deres interesser.

Med profillinjer vil vi skabe en fornyet ramme, der skal understøtte elevernes engagement, forpligtelse og ansvarsfølelse overfor fællesskabet. Eleverne skal være stolte af deres skole.

 

Profillinjerne skal tjene som et krydderi på undervisningen, der er kendetegnet ved dybere tværfaglighed, endnu højere faglighed, mere tid til faglig fordybelse/nørderi og udvide deres horisont.

 

Målet for profillinjer på Brøndbyvester Skole

Målet for etablering af profillinjer på Brøndbyvester Skole er at:

  • øge elevernes motivation for skolegang i overbygningen
  • eleverne bliver så dygtige som overhovedet muligt og får mulighed for at blive ”verdensmestre”
  • øge elevernes tilhørsforhold til skolen
  • vi skal stå øverst på ønskelisten

 

Profillinjer løser ikke alt. Men Undervisningsministeriets undersøgelse af skoler, der har etableret profillinjer viser at det kan være et redskab på vejen til netop målsætningen om at eleverne bliver så dygtige som overhovedet muligt.

 

Klassedannelser

Dannelsen af de nye profillinjer sker i samarbejde mellem lærerne på 6. årgang, kommende lærere i 7. klasse og skolens ledelse. Dannelsen af de nye klasser sker med afsæt i elevernes skriftlige og motiverede prioriteringer. Vi vil søge at vægte 1. prioriteringen for valg af linje. Dog vil vi også tage i betragtning, hvorledes kønsfordelingen vil være og de afgivende læreres kendskab til eleverne og deres indbyrdes relationer.

Det er vores mål at alle får opfyldt en af deres tre prioriteringer.

 

Inden mødet i de nye klasser har lærerne på hhv. 6. årgang og 7. årgang haft overleveringsmøde, hvor viden og kendskab til eleverne bliver videregivet, således at lærerne på 7. årgang har størst muligt kendskab til eleverne.

Sidst opdateret den 03. februar 2022