Proceslinje - Innovation og entreprenørskab

På denne linje lægger vi vægt på følgende ting.

  • *Styrke kreativitet
  • *Øge problemløsningskompetence
  • *Konstruktiv tilgang til problemløsning
  • *Udarbejde produkt
Sidst opdateret den 09. december 2021