Skolestart, indskrivning og skoleskift

Her får du informationer om skolestart, indskrivning og skoleskift.

Prodcedure for skoleskift

I Brøndby Kommune har vi et samlet skolevæsen, der har til opgave at sikre byens borgere læring. Dette kan foregå på en af de tre folkeskoler, der dækker de tre hoveddistrikter skolevæsnet i Brøndby er inddelt i, i henhold til ”Styrelsesvedtægt for skoler i Brøndby Kommune”.

Såfremt man ønsker at skifte til en af kommunens folkeskole følges nedenstående procedure, for at sikre et så kvalificeret forløb som muligt.

Alle skoleskift starter med forældrenes henvendelse på den skole hvor barnet går.

Hvis barnet ikke går i folkeskole i Brøndby Kommune, men ønsker det, skal familien henvende sig på distriktsskolen.

Hvis du/I ønsker et skoleskift følges nedenstående:

  1. Forældrene kontakter den nuværende skoles ledelse, og informerer om ønsket om skole-skift. Såfremt der ikke kan findes en løsning, og ønsket om skoleskift står ved magt, hen-vender forældrene sig til den ønskede skole.
  2. Forældrene kontakter den ønskede skole med henblik på et indskrivningsmøde.
  3. Den nye skoles ledelse indkalder elev og forældre til møde med henblik på præsentation af skolen og eventuel udfyldelse af indskrivningspapirer og samtykkeerklæring.

Ved mødet medbringer forældrene seneste elevplan, testresultater og øvrige relevante papirer.

  1. Modtagende skoleledelse retter henvendelse til afgivende skoleledelse for dialog.
  2. Der formidles kontakt mellem afgivende og kommende klasselærer.

Fra forældrenes første kontakt med ønske om skoleskift, skal skiftet kunne ske inden for en rimelig tid.

Sidst opdateret den 09. december 2021