Studerende i praktik på Brøndbyvester Skole og SFO

Brøndbyvester Skole er uddannelsessted for studerende fra Københavns Professionshøjskole, og vi modtager både lærer- og pædagogstuderende flere gange årligt.

Brøndbyvester Skoler er uddannelsessted for lærerstuderende, som har tilknytning til Københavns Professionshøjskole.

Lærerne på Brøndbyvester Skole er meduddannere for de studerende, derfor er det helt normalt at der er lærerstuderende i klasserne, som står for undervisningen.

I den nye læreruddannelse, skal de studerende være tilknyttet en klasse, en dag om ugen i de to første år i uddannelsen og i de sidste år er de i blokpraktik a 6 uger.

Vores forventninger til dig som studerende

  • At du har interesse for og udviser engagement i forhold til praktikken
  • At du møder velforberedt til undervisning, aktiviteter og møder
  • At du optræder etisk og respektfuldt overfor alle - både børn og voksne
  • At du er aktiv, initiativrig og deltager i alle hverdagens læringssituationer
  • Derudover forventer vi, at du reflekterer over dine oplevelser og stiller kritiske eller uddybende spørgsmål - vi vil meget gerne koble os på dine refleksioner

Hvad kan du forvente af os

  • At dit skema bliver planlagt ud fra din profil- men også afstemt med dig ved det første møde her hos os
  • At du har en engageret vejleder og skemalagte vejledningstimer
  • At du bliver mødt af hjælpsomme mennesker - så spørg bare løs
  • At du kan deltage i skolens mødevirksomhed samt arrangementer mv.
  • At du deltager i en afsluttende samtale med ledelsen

Læs dokument

Sidst opdateret den 02. februar 2024