Skoleskift

Her kan du læse om skoleskift

Procedure for skoleskift

I Brøndby Kommune har vi et samlet skolevæsen, der har til opgave at sikre byens borgere læring. Dette kan foregå på en af de tre folkeskoler, der dækker de tre hoveddistrikter skolevæsnet i Brøndby er inddelt i, i henhold til ”Styrelsesvedtægt for skoler i Brøndby Kommune”.

Såfremt man ønsker at skifte til en af kommunens folkeskole følges nedenstående procedure, for at sikre et så kvalificeret forløb som muligt.

Flytning og skoleskift

Hvad gør jeg, hvis jeg er tilflytter til kommunen, og ønsker at indskrive mit barn?

Når du er flyttet til Brøndby, henvender du dig på den skole, hvor du ønsker dit barn indskrevet.

Henvender du dig til distriktsskolen, er du garanteret en plads til dit barn.

Ønsker du en anden skole end distriktsskolen, er det antallet af elever på det pågældende klassetrin, der er afgørende for om dit barn kan få plads. 

Kan mit barn gå i samme skole, hvis vi flytter?

Hvis I flytter til en anden adresse i Brøndby Kommune eller til en anden kommune, kan dit barn stadig fortsætte i samme skole. 

Hvis I flytter fra Brøndby kommune skal I dog være opmærksomme på, at eventuelle udgifter til transport ikke bliver dækket af kommunen. 

Kan mit barn skifte skole?

Undervejs i skoleforløbet kan forældrene ønske en anden skole for deres barn. Forældrene skal henvende sig på den nuværende skole, og på den skole hvortil de ønsker barnet flyttet.

Vær opmærksom på, at valg af skole er et spørgsmål begge forældremyndighedsindehavere som udgangspunkt skal være enige om.

Såfremt skolen har plads på det pågældende klassetrin, skal skolen optage eleven.

Kan mit barn få transport til skole?

I henhold til Folkeskoleloven skal Kommunalbestyrelsen sørge for befordring mellem skolen og hjemmet af børn, der har et bestemt antal kilometer til skole. Der er ingen børn i Brøndby der har så langt til distriktsskolen, at de kan få transporten betalt.

Vælger du, at dit barn skal gå eller blive gående på en anden skole end distriktsskolen er eventuelle udgifter til transport Brøndby Kommune uvedkommende. I betaler selv evt. transport.  

Brøndby Kommune sørger for befordring til og fra skole af syge og invaliderede elever. Ligeledes sørger kommunen for transport af elever, der er henvist til specielle undervisningstilbud beliggende på andre skoler end distriktsskolen. Henvend dig på dit barns skole, hvis I på grund af skader (f.eks. brækket ben) har behov for midlertidig transport til og fra skole.

Sidst opdateret den 20. december 2023