Sorggruppe

Læs her mere om vores sorggruppe.

På Brøndbyvester Skole har vi en sorggruppe. Målet med sorggrupperne er at øge børnenes muligheder for at håndtere sorgens og tabets konsekvenser. Endvidere at mindske børnenes følelse af ensomhed og deres oplevelse af at være anderledes.

Sorggruppens formål er at skabe forandringer for- og hos børnene således, at der sker en social og almenmenneskelig læring. På den måde kan sorggruppen medføre, at børnene får meget andet udbytte end støtte til deres sorg isoleret set.

Sorggruppen på Brøndbyvester Skole tilbydes som led i erkendelsen af, at skolens opgave ikke udelukkende er uddannelse, men også dannelse. Sorggrupperne er ikke et behandlingsrum, men et erfaringsudvekslingsrum, hvor der er uddannede sorggruppeledere, der faciliterer samtalerne.

Hvornår? Sorggrupperne afvikles hver 14. dag og er af ca. 2 timers varighed.

Hvem kan deltage? Børn der har mistet en primær forsørger eller søskende, kan deltage i sorggruppen. Det er læreren eller sundhedsplejersken, der formidler kontakten mellem sorggruppelederne og hjemmet. Hjemmet kan også selv tage kontakt til én af sorggruppelederne.

Dette kan ske gennem Aula eller ringe på skolens tlf. 43 28 29 40 / 43 28 29 20

Sidst opdateret den 31. januar 2024