Psykolog

PPR står for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, og vi er en tværfaglig rådgivningsenhed bestående af talehørekonsulenter, specialpædagogiske vejledere, psykologer, ergoterapeut, fysioterapeut og PPR-konsulent.

Vores opgave er at understøtte, at børn i alderen 0-18 år lærer, udvikler sig og trives i deres dagtilbud/dagpleje/hjemmepasning samt skole og SFO.

Vi samarbejder med kommunens dagtilbud/skoler om at skabe gode lærings- og trivselsmiljøer for børn generelt i Brøndby Kommune. Og vi samarbejder naturligvis også med jer som forældre og jeres barns dagtilbud/skole i de tilfælde, hvor I oplever, at jeres barn har behov for særlig støtte i dagtilbud/skole.


PPR er også del af visitationsudvalget i forbindelse med visitering til specialpædagogisk bistand.

Psykologer på Brøndbyvester skole 

Christian Lau Godskesen

Nadia Jørgensen

Chloe Anne Ankjær

Tlf. 43 28 28 30

 

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Horsedammen 42, 2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 30

Mail: born@brondby.dk

 

Her kan du læse mere om PPR i Brøndby Kommune

www.brondby.dk/borger/dagtilbud-og-skole/paedagogisk-psykologisk-radgivning-ppr 

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret den 30. januar 2024