UU-Vejleder

Hos Uddannelses- og erhvervsvejledningen kan unge få vejledning omkring ungdomsuddannelser og alt, hvad der vedrører dette. Vi vejleder unge fra 7. klasse til og med det 24. år. Er du forælder til en ung under 18 år, er du også velkommen til henvende dig hos os.

UU vejleder og hjælper elever fra 7.-10. klasse i forhold til valg af uddannelse efter folkeskolen. Vi hjælper dig med at få et godt skifte fra folkeskolen til en ungdomsuddannelse, fx teknisk skole, gymnasiet eller læreplads. 

Formålet er at forberede dig til at træffe et godt valg, når du forlader 9. eller 10.klasse.Vi giver kollektiv vejledning til alle og personlige vejledning til dig, der endnu ikke helt klar til at gå i gang med en ungdomsuddannelse.

Vores uddannelsesvejledere samarbejder med dine forældre, din skoles lærere, ungdomsuddannelserne og evt. andre der vil kunne hjælpe dig i forhold til at komme i gang med en ungdomsuddannelse eller i beskæftigelse.

UU-Vejleder på Brøndbyvester Skole  

Charlotte Freser 

Tlf. 31 23 28 54  / mail: chafr@brondby.dk 

Sidst opdateret den 31. januar 2024