Skolebestyrelse og elevråd

Læs her om skolebestyrelsen og elevrådet

Skolebestyrelsen ved Brøndbyvester Skole består af syv medlemmer valgt blandt forældrene til elever ved skolen, to medlemmer valgt blandt skolens medarbejdere samt to medlemmer valgt blandt skolens elevråder for 4. – 9. klasse. Hertil deltager skoleleder, skolens viceskoleleder og SFO-leder ved møderne og bistår bestyrelsen som sekretariat.

På Brøndbyvester Skole har bestyrelsen valgt at holde forskudte valg. Det betyder, at der hvert 2. år er valg til bestyrelsen for 4-årige perioder, hvor hhv. 3 og 4 forældrerepræsentanter er på valg. Medarbejdere og elever vælges for en 1-årig periode.

I bestyrelsen arbejder vi for den bedste skole for såvel, elever, medarbejdere og ledelse. En skole hvor eleverne lære, udvikler sig og dannes til at blive aktive borgere i vores demokratiske samfund.

Vi har stort fokus på trivslen, arbejdet og prioritering af at lære og trives, som en medvirkende faktor for at vores børn lærer mest muligt.

Bestyrelsen har udarbejdet et årshjul, hvor vi blandt andet deltager skoleåret første forældremøder på årgangene, holder kontaktforældremøder hvor vi er i dialog med flest mulige forældre og udarbejder årsrapport og principper for skolens virksomhed.

Formand for skolebestyrelsen er: Anita Sulkjær Skafsgaard

Næstformand for skolebestyrelsen er: Diane Guinot 

Sidst opdateret den 18. december 2023