Modtagerklasser

I modtagerklasserne undervises elever med meget forskellige forudsætninger - for så vidt angår alder og modersmål, fælles for dem alle er, at de lige er komme til landet, og at de ikke kender til det danske sprog.

Brøndby kommune har i øjeblikket 6 modtageklasser for tosprogede elever med behov for basisundervisning i dansk som andetsprog. Basisundervisningen i dansk som andetsprog er til elever, som ved optagelsen ikke har sproglige forudsætninger for at kunne deltage i klassens undervisning med rimeligt udbytte.

Tilbuddet understøtter en tryg opstart, hvor eleverne gives spejlingsmuligheder i andre nyankomne elever samt et solidt fundament for på sigt at kunne indgå i almenklasser.

Modtageklasserne er organiseret med:

  • Klasse for elever i 0.-3. klasse i indskolingen på Krogagervej 34
  • Klasse for elever i 4.-7. klasse på mellemtrinnet på Tornehøj 3 
  • Klasse elever i 8.-10. klasse i udskolingen Tornehøj 3/ UCN 10

Modtageklasserne kan have op til fjorten elever og spænder mellem ca. tre klassetrin. Sigtet med denne undervisning er at bibringe eleverne basale dansksproglige forudsætninger for med udbytte at kunne følge undervisningen i en almindelig klasse.

Når en elev i en modtagelsesklasse vurderes sprogligt, personligt og socialt klar til udslusning til en almen dansk klasse, sættes der gang i et samarbejde med en almenklasse på skolen. Der indgås aftaler om overgangsforløbet. Dette arbejde varetages af dsa-koordinatorerne på Brøndbyvesterskole.

Bestemmelserne vedr. undervisning i modtageklasser er beskrevet i bekendtgørelse nr. 1053 af 29. juni 2016 om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog.

 

 

 

Sidst opdateret den 31. januar 2024