SFO og Klub

På Brøndbyvester Skole har vi flere forskellige SFO- og klubtilbud. Fælles for dem alle er, at der arbejdes ud fra et ressourcesyn og en systemisk grundforståelse, hvor dialog og det relationelle arbejde er i højsædet.

Elever, som går i 0.- og til og med 3. klasse, har mulighed for at gå i SFO. Der er fremmødekontrol i SFO, og registreringen foregår via Aula-system. For elever mellem 4.-7. klasse er der mulighed for at gå i klub. I Klub registrerer elever sig i Aula-systemet ved ankomst, og når de går hjem. Registreringerne i Aula kan ses via Aula-appen på mobiltelefonen og på forældreintra/Aula. 

På Brøndbyvester er der også byggelegepladser, som er et integreret fritidstilbud i de pågældende bydeles SFO og Klub. 

Det pædagogiske grundlag består af en række fælles centrale elementer, som skal være kende­tegnende for den forståelse og tilgang, hvormed der skal arbejdes med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i alle dagtilbud i Danmark.

De centrale elementer er:

  • Børnesyn. Det at være barn har værdi i sig selv.
  • Dannelse og børneperspektiv. Børn på fx 5 og 14 år skal høres og tages alvorligt som led i en dannelsesproces og demokratisk forståelse.
  • Leg. Legen har en værdi i sig selv og skal være en gennemgående del af en SFO.
  • Læring. Læring skal forstås bredt, og læring sker fx gennem leg, relationer, planlagte aktiviteter og udforskning af naturen og ved at blive udfordret.
  • Børnefællesskaber. Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det pædagogiske personale sætter rammerne for.
  • Pædagogisk læringsmiljø. Et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø er udgangspunktet for arbejdet med børns læring.
  • Forældresamarbejde. Et godt forældresamarbejde har fokus på at styrke både barnets trivsel og barnets læring og dannelse.
  • Børn i udsatte positioner. Alle børn skal udfordres og opleve mestring i lege og aktiviteter.
  • Sammenhæng mellem skole og SFO. Sammenhæng handler blandt andet om at understøtte børns sociale kompetencer, tro på egne evner, nysgerrighed mv.”

Alle elementer i det fælles pædagogiske grundlag skal være udgangspunkt for det pædagogiske arbejde med børns læring i SFO.

Nogle elementer i form af fx børnesynet skal altid være til stede i det pædagogiske læringsmiljø, mens andre elementer som fx arbejdet med at skabe en god sammenhæng mellem skole og SFO kan være mere til stede i nogle sammenhænge end andre.

 

Hvordan melder jeg mit barn ind eller ud af SFO eller Klub?

Ind- og udmeldelse foregår via selvbetjeningssystemet digital pladsanvisning. 

Tilgå Digital Pladsanvisning for at ind- eller udmelde dit barn fra SFO eller Klub

Du kan kun benytte en computer til Digital Pladsanvisning - IKKE en tablet eller smartphone. Hvis ikke du selv har en computer, er det muligt at benytte én i Borgerservice eller på én af kommunens biblioteker.

Når du opskriver eller udmelder dit barn i Digital Pladsanvisning, er det vigtigt at du afventer en kvittering på skærmen, da dette er din dokumentation for at du har opskrevet eller udmeldt dit barn. Kvitteringen gemmes automatisk i postkassen i Digital Pladsanvisning.

Vær opmærksom på, at du skal udmelde dit barn med 1 måneds varsel til den 1. ellers den 15. i en måned. Når barnet starter i børnehaveklasse, skal du indmelde dit barn i SFO via Digital Pladsanvisning med startdatoen den 1. maj.

Børn som er indskrevet i SFO flyttes automatisk til Klub fra den 1. august i skoleåret, når de begynder i 4. klasse - medmindre I har meldt jeres barn ud inden. 

Hvad koster det, at have mit barn i SFO eller Klub?

Takster for 2023 pr. måned 

SFO: 1.758 kr. (0.-3. klasse)
Klub: 505 kr. (4.-7.klasse) 

Bemærk, at taksten for klub gælder fra 1. august, det år, hvor barnet starter i 4. klasse. 

Der skal ikke betales for juli måned for SFO. 

SFO Kometen

Kirkebjerg Allé 98

Tlf. 43 28 29 40 tast 4

SFO Kirkebjerg

Ved Kirkebjerg 24B

Tlf. 43 28 29 40 tast 5

SFO Satellitten

Krogagervej 32A

43 28 29 40 tast 6

SFO Basen

Krogager 34

Tlf. 43 28 29 40 tast 3

Klub Tornehøj

Tornehøj 3

Tlf. 43 28 29 20 tast 3

Klub Tranehytten/Byggeren

Tranestien 1

Tlf. 43 28 29 20 tast 2

Sidst opdateret den 31. maj 2024