Heldagstilbuddet Nørregård

Heldagstilbuddet Nørregård er en afdeling under Brøndbyvester Skole

Heldagstilbuddet Nørregård er Brøndby kommunes mest specialiserede skoletilbud. 

Målgruppen i Heldagstilbuddet Nørregård er børn med en kombination af autisme og øvrige funktionsnedsættelser. Heldagstilbuddet Nørregård er for børn, som har et lavt funktionsniveau og kognitive, sociale og/eller sproglige vanskeligheder. Hverdagen er struktureret således, at det pædagogiske personale tilrettelægger dagen ud fra det enkelte barns specifikke behov. Det betyder i praksis, at barnet i videst muligt omfang mødes i både sociale, faglige og motoriske behov. Heldagstilbuddet er inspireret af TEACCH og Low arousal. TEACCH er i udgangspunktet baseret på at fremme kommunikationen og forståelsen gennem visualisering og konkretisering i en meget fast og struktureret ramme. 

Læringsrummet

Læringsrummet hviler på et fundament af fremtidens visioner og fortidens erfaringer. Læringsmiljøet på Nørregård er en flydende størrelse. Derfor er ”muligheden for at” blevet et must i vores indretning og tænkning af det absolut optimale læringsmiljø, der understøtter vores pædagogiske tænkning. Muligheden for at have gruppearbejde, individuelle arbejdsstationer, afskærmede selvstændige pladser og fordybelseszoner har været afgørende for vores tænkning og indretning. På baggrund af det vi med sikkerhed ved, forskning og erfaringer har vi søgt at skabe et læringsrum, der matcher vores

 

 

Nyhedsbrev Heldagstilbuddet Nørregård

INFO til skolestartere på Heldagstilbuddet Nørregård

SFO start i tilbuddet er 1. august 2024

Skolestart er mandag den 12. august 2024

Til overleveringsmøderne aftales det nærmere, hvordan dit barn starter op 

 

Kontakt

Heldagstilbuddet Nørregård

Horsedammen 42, 2605 Brøndby

Tlf. 24 87 79 49

Sidst opdateret den 31. maj 2024