Skolestart i 0.klasse

Her får du informationer om skolestart og indskrivning

Indskrivning til skoleåret 2024/2025

Skal dit barn starte i 0. klasse i skoleåret 2024/2025? Så kan du nu indskrive dit barn gennem dette link. Der er ligeledes et link til en demonstration af, hvordan indskrivning foregår, og ser ud. 

Link til indskrivning

Demonstration af indskrivning

 

Skal dit barn starte i skole?

Hvornår skal mit barn i skole

Børn, der starter i skole, starter med at gå i børnehaveklasse  (0.klasse). Normalt begynder børn i børnehaveklasse det år, hvor de fylder 6 år.

Alle forældre til børn, der fylder 6 år får et brev fra den lokale skole om tilmelding til børnehaveklasse med start til august det år barnet fylder 6 år. Brevet udsendes i november forud for skolestart.

Det er obligatorisk at starte skolegangen i børnehaveklassen, da undervisningspligten også omfatter 0. klasse.

Hvordan foregår overgangen fra dagtilbud til skole og SFO?

Børnehaven, skolen og fritidsordningen skal i samarbejde med dig sikre dit barn en god og tryg overgang.

Dit barn kommer bl.a. på besøg i skolen og fritidsordningen, inden det skal starte, for at lære sine nye kammerater, de voksne og stedet at kende. Af samme årsag starter børnene i SFO d. 1. maj, inden skoleåret starter. 

Du bliver også inviteret til en samtale om dit barn i børnehaven i forbindelse med skoleindskrivningen.

Sammen med pædagogerne, der kender barnet godt, laver I en beskrivelse af dit barn. Ud fra beskrivelsen tager skolen og fritidsordningen imod dit barn på en måde, der sikrer dit barn mest mulig tryghed og læring i overgangen.

Læs folderen "En god skolestart" (PDF)

Læs om overgangssamarbejdet mellem dagtilbud, skole og SFO (PDF)

Kan mit barns skolestart udsættes?

Dit barns skolestart kan udsættes et år, men kun hvis udsættelsen er begrundet ud fra et hensyn til dit barns udvikling. Ansøgningsskema udleveres i børnehaven.

Hvis I ønsker at udsætte jeres barns skolestart, skal I kontakte jeres barns daginstitution hvor I kan får udleveret et ansøgningsskema. 

Kan jeg selv vælge hvilken skole, mit barn skal gå på?

Ja, der er frit skolevalg inden for og over kommunegrænser. Grænsen for optagelse af elever uden for skoledistriktet er dog fastsat til 26 pr. klasse og 22 pr. klasse på Brøndbyvester Skole.

Vi har følgende regler for optagelse af børn uden for skoledistriktet: 

  • Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner. 
  • Søskende til elever på skolen går forud for andre
  • Familiemæssig tilknytning til elever på skolen
  • Borgere der bor nærmest skoledistriktet har forrang i forhold til borgere som bor længere væk.

 

Dit barn kan også starte på en fri- eller privatskole. Her skal du også tilmelde dit barn via den digitale pladsanvisning, og angive hvilken fri- eller privatskole, som dit barn skal starte på. Det er ikke en tilmelding til privatskolen, men blot en orientering til Brøndby Kommune, som har pligt til at vide, hvor samtlige børn går i skole.

Sidst opdateret den 12. marts 2024